team member single image

ÜRETİM

Türkiye ve dünyada inşaat sektörü, her geçen yıl büyümeye ve parasal hacmini artırmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak mühendislik tasarımları ile yapı malzemesi sektörü de gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. Bu durum ise Avrupa ve Asya’nın birleşim noktasında bulunan Türkiye’yi önemli bir pazar ve geçiş noktası haline getirmektedir.

Yersu Mühendislik A.Ş, bu bilinç ve geçmişten gelen tecrübesiyle Gürcistan Batum’da bulunan taş kırma ve eleme tesisi vasıtasıyla Orta Doğu ve Orta Asya pazarında üretici konumunda olup, pazardaki payını artırmak için istikrar, azim ve gayretle çalışmaktadır.>