team member single image

SONDAJ VE ENJEKSİYON

Ülkemizde ve dünyada jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği gibi yer bilimleri temelli mühendislik dalları, sondaj ve enjeksiyon sektöründe büyük bir yüzdeye hükmetmektedir. Özellikle, maden, petrol ve inşaat sektörlerinde kullanılan farklı sondaj teknikleri özel makine ve teçhizat ve tecrübeli teknik personel gerektirmektedir. Sondajlar mevcut hammadde olanaklarının niteliksel ve niceliksel olarak araştırılmasının yanı sıra, petrol ve yeraltı suyunun işletilmesi amaçlı olarak da açılmaktadır. Enjeksiyon ise zeminlerde sızmaların bertaraf edilmesi ve zeminlerin güçlendirilmesi için kullanılan bir mühendislik yöntemidir.

Yersu Mühendislik A.Ş, 22 yıllık mühendislik ve sektör tecrübesinden gelen birikimi ile Sondaj ve Enjeksiyon alanlarında müteahhit ve müşavir konumlarında kamu ve özel sektör yatırımlarına devam etmektedir. İhale edilen işlerde su, petrol, enerji, temel ve maden sondajı çalışmalarını yürütmekte olup; bu çalışmalarda zemin taşıyıcılığı ve kalitesi, zemin geçirimliliği, şev stabilitesi, formasyon, toprak türü vd. konuları analiz edip, zemin raporu, idare izin ve onayları, geçici kabul ve kesin kabul gibi yasal süreçlerin takibini yatırımcı adına yapmaktadır.>