team member single image

MADENCİLİK VE AR-GE ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme; her türlü bilgi birikiminin yeni ürün ve uygulamalar tasarlamak için kullanılması amacıyla sistematik olarak yapılan çalışmaların tümüdür. Özellikle gelişen teknoloji ile dünya üzerinde sınırlı olan kıymetli madenlerin kullanımı ve işlenmesi adına yapılan Ar-Ge çalışmaları büyük ölçüde önem kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranı 2009 yılında %0,8 iken, 2019 yılında yüzde 35’lik bir artışla %1,06’ya yükselmiştir.

Yersu Mühendislik A.Ş, 22 yıllık mühendislik ve sektör tecrübesinden gelen birikim ile altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli maden alanlarında Araştırma ve Geliştirme ve madencilik çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar bünyesinde kıymetli maden arama, saha etütleri, zemin analizleri ve değerlendirme raporları hazırlayıp sondajlar yapmakta ve gerek kendi gerek iş ortaklarının yatırımlarını bir adım öteye taşımayı hedeflemektedir.>