team member single image

İNŞAAT

ANAHTAR TESLİM KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PROJELERİ
Ülkemiz, artan nüfusu ve yatırım potansiyeli ile son yıllarda gayrimenkul sektöründe belirgin bir gelişme kaydetmiştir. Dolaylı ve dolaysız olarak yüzlerce alt sektörü besleyen inşaat sektörü, ekonomik büyümeye destek veren sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat sektörü kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişimine katkıda bulunurken, ülkenin istihdam yaratma kapasitesini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Yersu Mühendislik A.Ş, 22 yıllık mühendislik ve sektör tecrübesinden gelen birikimi ile gayrimenkul alanında müteahhit konumunda anahtar teslim kamu ve özel sektör projelerinde yatırımlarına devam etmektedir. İhale edilen yatırım projelerinde yapım ve anahtar teslim inşaat çalışmalarını yürütmekte olup; İdare İzin ve Onayları, Proje Tasarımı, Ruhsat, Yapı Kullanma İzni, Geçici Kabul ve Kesin Kabul gibi yasal süreçleri kamu ve özel sektör yatırımcısı adına takip etmektedir.>