about us slider image

Çevre ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Yersu Mühendislik A.Ş, bir süredir dünyada ve ülkemizde benimsenen ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesini hayata geçirmek üzere çalışmalarını, sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç önemli alan ile dirsek teması halinde devam ettirmektedir. Çalışmalarında “çevresel etkileri” göz önünde bulundurmakta, çevreye zarar vermeden kalkınmanın mümkün olduğunun bilincinde hareket etmekte ve böylece Sürdürülebilir Kalkınma’ya destek olmaktadır. Bu kapsamda refahın ve kalkınmanın tabana yayılması için sosyal sorumluluk projelerinde görev almakta ve çalışmalarını her türlü ayrımcılığa ve fırsat eşitsizliğine karşı bir biçimde sürdürmektedir. Bunların yanı sıra son yıllarda büyük önem kazanan atıkların geri dönüştürülmesi ve doğru yönetilmesi konuları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Yersu Mühendislik A.Ş, ülkemizin çeşitli yerlerinde atık ve geri dönüşüm tesisi yatırımlarına devam etmektedir.


“Yersu Mühendislik A.Ş olarak 22 yıldır tüm iştirak ve çözüm ortaklarımızla; toplum refahını amaç edinen proje ve yatırımların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”