• YERSU ENGINEERING DRILLING CONSTRUCTION CO. INC.

  • YERSU ENGINEERING DRILLING CONSTRUCTION CO. INC.

  • YERSU ENGINEERING DRILLING CONSTRUCTION CO. INC.

 
PROJE DETAYLARI

TAMAMLANAN İŞLER

1. GAP Batman Silvan Projesi Silvan Barajı ve Sulama Tüneli Güzergahı jeolojik etütleri kapsamında temel sondajı yapılması (2000)

2. Tüpraş Batman Rafinerisi, rafineri yenileme inşaatının zemin etüt raporunun hazırlanması (2002)

3. AKSA Enerji A.Ş Hakkari mobil santralinin jeolojik ve jeoteknik raporunun hazırlanması (2002)

4. İdil–2 Enerji A.Ş İdil mobil santralinin jeolojik ve jeoteknik raporunun hazırlanması (2002)

5. Hakkari Gölgeliyamaç, Çocuktepe, Beyyurdu, ve Aslandağı Barajları jeolojik ve jeoteknik etütleri (2007)

6. Kavakçalı HES temel araştırma sondajları (2007)

7. Yağmur HES temel araştırma sondajları (2007)

8. Köy Hizmetleri D.Bakır İl Müdürlüğü’ne firmamız tarafından yapılan D.Bakır Çermik Alakoç Köyü, Ergani Koyunalan Köyü, Eğil Baysu Köyü, Kocaköy Çaytepe Köyü ve Silvan Çevriksu Köyü su sondaj kuyusu açılması işi (2003)

9. Diyarbakır Devlet Hastanesi Güçlendirme Projesi (2004)

10. Diyarbakır Kulp, Çermik ve Çüngüş Hükümet Konağı Binaları güçlendirme projeleri (2007)

11. Çanakkale Çırpılar Mevkii kömür araştırma sondajları yapılması (2008)

12. DC Hidro Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılan Doğanlı-Çukurca Barajı Projesi zemin araştırmaları (2008)

13. Kiler Holding tarafından yaptırılan Bitlis Regülatörü ve HES projesi zemin araştırmaları (2008)

14. Fernas A.Ş. tarafından yaptırılan Şirvan Barajı ve HES zemin araştırmaları işi (2008)

15. Hakkâri Aslandağı Barajı Kat’i Proje temel araştırmaları ve jeoteknik raporu (2007)

16. Hakkâri Beyyurdu Barajı Kat’i Proje temel araştırmaları ve jeoteknik raporu (2007)

17. Hakkâri Gölgeliyamaç Barajı Kat’i Proje temel araştırmaları ve jeoteknik raporu (2007)

18. Hakkâri Çocuktepe Barajı Kat’i Proje temel araştırmaları ve jeoteknik raporu (2007)

19. Irak Dohuk Çimento hammadde araştırmaları sondajları (Rawita Grup–2010)

20. Irak Erbil Çimento hammadde araştırmaları sondajları (Fernas İnşaat–2011)

21. Irak Erbil Çimento hammadde araştırmaları sondajları (İlgi İnşaat–2011)

22. Irak; Rovia-Gopal, Gopal-Ankawa, Kalar-Derbendixan Yol güzergahları etüt işlerinin yapılaması

23. Laleli Barajı araştırma sondajları (2011)

24. Kezer HES araştırma sondajları (2012)

25. Akşar HES jeoteknik etüt ve sondaj işleri yapılması (2013)

26. Silvan Tüneli Güzergâhı Yerleşim Alanları için YAS Kuyularından Su Temini 1. Kısım Yapım İşi (DSİ 10. Bölge Müd.-2013)

27. Ilısu Barajı Derivasyon Tüneli Enjeksiyon İşleri (TEMSON-YERSU Adi Ortaklığı–2012)

28. Çukurca Doğanlı Barajları ve HES jeoteknik araştırmaları işi (2013–2014)

29. İvme Regülatörü ve HES Jeoteknik İşleri (2014)

30. Silvan Tüneli Güzergâhı Yerleşim Alanları için YAS Kuyularından Su Temini 2. Kısım Yapım İşi (DSİ 10. Bölge Müd. 2015–2016)

31. Silvan Tüneli Temel Sondaj Açılması İşi (DSİ 10. Bölge Müd. 2016–2017)

32. Aşağı Kaleköy Barajı ve HES İnşaatı Kapsamında Derivasyon Tünelleri Konsolidasyon Delgi ve Enjeksiyon Uygulamaları (Kalehan Enerji Grubu–2017)

33. Silopi Termik Santrali Araştırma Sondajları (Ciner Holding–2017)

34. Silopi Termik Santrali Kömür Araştırma Sondajları (Ciner Holding–2017)

35. Çetin Barajı ve HES Sondaj İşleri (Limak İnşaat-2018)

36. Karakurt Barajı ve HES Sondaj İşleri (AGE İnşaat-2018)

37. Muğla Karotlu Maden Sondajı Hizmeti Alım İşi (Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü–2018 / 6000 m)

38. Silvan Tünelinden Etkilenen Silvan İlçe Merkezi ve Köylerine Yeraltı Suyu (Su Sondaj Kuyusu) Kuyularının Açılması İşi (DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) - 2018)